Yogify lekce

Co je jóga?

Jóga je věda o mysli. Je to pozoruhodný a ucelený systém spojující fyzické, duševní zdraví a duchovní růst. Vede k objevování vnitřní bytosti člověka, rozvíjí intuitivní chápání sebe a světa a je životním stylem. Praktikování jógy znamená uvést mysl, emoce a tělo do harmonického celku. Jóga je vysoce etická a její adept by měl vedle fyzického cvičení rozvíjet také svoje morální hodnoty a dodržovat etické chování vůči okolí.

TRADIČNÍ JÓGA

Rádžajóga také nazývána Aštángajóga (nezaměňovat s moderní Aštángajógou, která i když vychází z tradiční Rádžajógy, je praktikována dynamičtějším způsobem) je často označována jako tradiční jóga, protože je to jeden z nejstarších systému jógy, který učí, jak ovládnout sám sebe, tělo, mysl a smysly. Název Rádžajóga znamená královská cesta a byl zhruba ve 2. století p.n.l. popsán a systematicky sestaven (nikoliv vytvořen) Pataňdžalim v Jógasútrach. Rádžjóga je upravena do osmi stupňů, kroků - jama, nijama (morální a etické zásady), ásana (pozice, fyzické cvičení), pránájáma (ovládání dechu), prátjáhára (ovládání smyslů), dhárana (koncentrace), dhjána (meditace) a samádhí (stav změněného vědomí).

Lekce jógy jsou vedeny se zřetelem právě na tyto stupně a s vědomím toho, že nejde jen o praktikování ásan a pránájámy. Lekce jsou vhodné jak pro začátečníky, tak i pro pokročilejší.

IMG_2631.jpg

Začínáte?

Začít s praktikováním jógy může znamenat pro náš život zásadní pozitivní obrat. Jistě jde o to, najít ty správné lekce jógy a lektory, kteří nám sednou. Vždy doporučuji řídit se vlastním citem a poslouchat svoje tělo.

V lekcích, které vedu, kladu důraz na správně provedený pohyb, na vnímání souladu dechu a pohybu a na vnitřní prožitek. Lekce jsou vhodné jak pro začátečníky, tak pro pokročilejší, protože pozice se dají praktikovat v různých variantách od těch fyzicky jednodušších po ty náročnější a stejně tak lze vnímat i pozici vnitřně, od fyzického vnějšího vnímání k hlubším vnitřním prožitkům.

Gravi Jóga

Individuální lekce Gravi jógy nabízejí budoucím maminkám přípravu po fyzické i duševní stránce. Seznámíte se zde nejen vhodnými ásanamy(cviky) pro různá období těhotenství a dechovými cviky, ale také s relaxací a regenerací v tomto období.

Posturální jóga

Posturální jóga je moderní zdravá jógová praxe, která propojuje jógu a vývojovou kineziologii. Vývojová kineziologie nás učí znovu objevovat vzorce zdravého pohybu (VZP), které v sobě máme, jen jsme je zapomněli.

Hýbeme-li se podle VZP, je náš pohyb pro tělo zdravější a bezpečnější a naopak, čím více přetěžujeme tělo nezdravým pohybem, tím více je tělo v nerovnováze a je přetěžováno. V lekcích bude těžiště praxe v ásanách a pránájámě, ale stejně tak se budeme věnovat tomu, jak do pozice vstupujeme, co v ní děláme a jak z ní vystupujeme.

Restorativní jóga

Restorativní jóga (restore-obnova) pomáhá uvolnit napětí celého těla i duše. Lekce jsou vedeny v relaxačním duchu. Příjemné pozice s pomůckami, ve kterých necháme tělo i duši chvíli odpočívat. Lekce jsou doplněny o krátká koncentrační cvičení a aromaterapii.

Jóga pro zdravé nohy

Lekce jógy vedené v pomalém tempu a zaměřené na chodidla a dolní končetiny, nechybí úvodní i závěrečná relaxace.

Správné postavení chodidla určuje správné držení těla a podle reflexologie se na chodidle také odráží celé naše tělo. Chodidlům bychom měli věnovat stejnou pozornost jako např. svému obličeji.

Individuální lekce

Individální lekce lze rozdělit do dvou rovin, jedna rovina se zabývá prohloubením jógové praxe prostřednictvím korekce pozic dle individuálních možností a je také příležitostí k intenzivnější praxi jógy.

Druhá rovina individuální lekce má charakter jógové terapie.

JÓGOVÁ TERAPIE

Jóga přistupuje k člověku celostním pohledem a pojímá jej na základě konceptu pěti úrovní, pěti obalů (pančakóša), či funkčních okruhů, které obsahuje každý člověk. Terapie je pak souborem prostředků k ovlivnění nemoci, nerovnováhy. Jógovou terapii lze chápat jako proces, který navrací rovnováhu prostřednictvím panšakóši a aštángajógy (viz oddíl Co je jóga).

Jógová terapie je cestou nápravy, pročištění, harmonizace a postupného zvýšení odolnosti.

Vinyasa yoga

Lekce Vinyasa yogy budují sílu, flexibilitu, redukují stres a vyznačují se dynamickým cvičením jógových pozic sladěných s dechem.