Yogify lekce

Jóga - vaše volba

Jóga je věda o mysli. Je to pozoruhodný a ucelený systém spojující fyzické, duševní zdraví a duchovní růst. Vede k objevování vnitřní bytosti člověka, rozvíjí intuitivní chápání sebe a světa a je životním stylem. Praktikování jógy znamená uvést mysl, emoce a tělo do harmonického celku. Jóga je vysoce etická a její adept by měl vedle fyzického cvičení rozvíjet také svoje morální hodnoty a dodržovat etické chování vůči okolí. V denním životě pomáhá praktikantům lépe udržovat zdraví, vitalitu a pozitivní přístup k životu. Je určena pro obyčejného člověka, který vede běžný každodenní život a vede souhrnem k poznání sebe sama.

Začínáte?

Začít s praktikováním jógy může znamenat pro náš život zásadní pozitivní obrat. Jistě jde o to, najít ty správné lekce jógy a lektory, kteří nám sednou. Vždy doporučuji řídit se vlastním citem a poslouchat svoje tělo.

V lekcích, které vedu, kladu důraz na správně provedený pohyb, na vnímání souladu dechu a pohybu a na vnitřní prožitek. Lekce jsou vhodné jak pro začátečníky, tak pro pokročilejší, protože pozice se dají praktikovat v různých variantách od těch fyzicky jednodušších po ty náročnější a stejně tak lze vnímat i pozici vnitřně, od fyzického vnějšího vnímání k hlubším vnitřním prožitkům.

Online lekce zoom jógy

Zacvičte si z  pohodlí domova!  Objednejte si 5, 10 nebo 20 vstupů a celé léto můžete pravidelně cvičit.

Cena 150 Kč  za lekci.

Bližší informace posílám mailem.

Na státní svátky necvičíme.

Cvičíme pravidelně:

  • středa 19 - 20 hod.

Hathajóga

Hathajóga ovlivnila mnohé moderní směry jógy. Je uceleným systémem zaměřeným nejen na fyzické tělo, ale také na mysl, dech a její praktikování  vede adepta k rovnováze fyzické i mentální.

Havním předmětem hathajógy je vytvoření absolutní rovnováhy mezi aktivitami a procesy fyzického těla, mysli a energie.

Hathajóga  zklidňuje srdce adepta, který prozatím zkouší stále nové a nové cesty. Je spíše cestou pro ty, co se začínají vracet z labyrintu světa  do svého srdce.

Lekce jsou vedeny pomalým introspektivním způsobem.

Audio lekce jógy

Máte-li se mnou již pár lekcí odcvičeno a znáte typy lekcí, které vedu, můžete si zakoupit také audio nahrávku v délce cca 55 min. Audio lekce nabízí příjemnější prožitek nez video lekce, která vás nutí  pozorovat obrazovku. Navíc je tento typ média v současnosti stále více uplatňován, abychom si alespoň občas odpočinuli od obrazovek.

Nabídka audio lekcí:

1. Polarizační sestava

2. Emoční sestava

Lze objednat přes mail.

Individuální lekce

Individální lekce lze rozdělit do dvou rovin, jedna rovina se zabývá prohloubením jógové praxe prostřednictvím korekce pozic dle individuálních možností a je také příležitostí k intenzivnější praxi jógy.

Druhá rovina individuální lekce má charakter jógové terapie.

JÓGOVÁ TERAPIE

Jóga přistupuje k člověku celostním pohledem a pojímá jej na základě konceptu pěti úrovní, pěti obalů (pančakóša), či funkčních okruhů, které každý člověk má. Terapie je pak souborem prostředků k ovlivnění nemoci, nerovnováhy. Jógovou terapii lze chápat jako proces, který navrací rovnováhu prostřednictvím panšakóši a aštángajógy (viz oddíl Co je jóga).

Jógová terapie je cestou nápravy, pročištění, harmonizace a postupného zvýšení odolnosti.

Flow a glow up jóga

Flow znamená plynutí a glow up je prozáření. V plynulém pohybu od začátku do konce. Pulzace, dech a pohyb, fluidní plynutí a přelévání těla z pozice do pozice přináší nejen protažení a uvolnění ale hlavně energii, ono prozáření. Směřování ke kultivaci síly, mobilitě a vytrvalosti. Aktivnější cvičení, fyzicky náročnější.

Kondiční flow jóga

Vědomé protažení těla, posílení, prodýchání, aktivace ale i relaxace. Rozvoj vnímání těla a osvojování principů zdravého pohybu (polohocit, opora a záměr v pozici, zdravé nastavování páteře  a středu těla při cvičení). Tělesný a mentální trénink mírně za hranicemi komfortní zóny.

Restorativní jóga

Restorativní jóga (restore-obnova) pomáhá uvolnit napětí celého těla i duše. Lekce jsou vedeny v relaxačním duchu. Příjemné pozice, ve kterých necháme tělo i duši chvíli odpočívat. Lekce jsou doplněny o krátká koncentrační cvičení a aromaterapii.

Office jóga_Workshop

Office jóga nabízí lekce zdravého pohybu a jógy pro vaše zaměstnance přímo  na vašem pracovišti.

Co je tématem?

  • Zdravá páteř, klouby, chodidla a ruce nejen při sedavém zaměstnání.
  • Cviky přímo ze židle nebo ve stoje.
  • Zdravé návyky pro tělo a mysl.
  • Pomůcky, které podpoří zdravé návyky.
  • Doplnění energie během pracovního dne (základní dechová a mentální cvičení).
  • Cenovou nabídku vytvářím dle individuálních potřeb.